Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 485 w miejscowości Siennica, gmina Siennica

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 116 w miejscowości Siennica, gmina Siennica