Harmonogram odbioru odpadów

Terminarz obioru odpadów na 2024 rok

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Siennica informujemy, że wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siennica oraz przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Siennica nr 12 9226 0005 0045 0212 2000 0800, w następujących terminach :
  1. I kwartał – do 15 marca br.
  2. II kwartał - do 15 czerwca br.
  3. III kwartał - do 15 września br.
  4. IV kwartał - do 15 grudnia br.
W treści wpłaty należy wpisać za co jest wpłata dokonywana, okres którego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko osoby której opłata dotyczy jeśli wpłaty dokonuje inna osoba.

Metryka

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2022-06-27 16:39
  • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
    ostatnia modyfikacja: 2024-01-02 16:21