Rada Miejska

Rada Gminy w Siennicy

Skład Rady Gminy w Siennicy

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Monika Soczewka

Aleksander Kot

Robert Broda

Pozostali członkowie Rady Gminy

Bartłomiej Czajka

Hanna Dąbrowska

Michał Kobyliński

Teresa Łojszczyk

Stanisław Majszyk

Czesław Pałdyna

Andrzej Pielasa

Marek Soćko

Daniel Wawryniuk

Magdalena Wróblewska

Anna Zgódka


Skład Komisji Rady Gminy w Siennicy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Bartłomiej Czajka

Pozostali członkowie

Teresa Łojszczyk

Anna Zgódka

Czesław Pałdyna

Andrzej Pielasa

Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Przewodniczący

Robert Broda

Pozostali członkowie

Zenon Jurkowski

Michał Kobyliński

Aleksander Kot

Stanisław Majszyk

Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodnicząca

Magdalena Wróblewska

Pozostali członkowie

Hanna Dąbrowska

Monika Soczewka

Marek Soćko

Daniel Wawryniuk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący

Daniel Wawryniuk

Pozostali członkowie

Teresa Łojszczyk

Stanisław Majszyk

 

 

Metryka

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2022-06-20 10:08