Podatek leśny

Podatek leśny na 2024 rok

Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi 66,00 zł. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosiła 327,43 zł za 1 m3 (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130)

Metryka

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2022-06-27 14:31
  • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
    ostatnia modyfikacja: 2024-01-09 15:46