Podatek leśny

Podatek leśny na 2022 rok

Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi 46,70 zł. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosiła 212,26 zł za 1 m3 (Monitor Polski z 2021 r. poz. 950)

Metryka

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2022-06-27 14:31