Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS w Siennicy

Oświadczenia majątkowe Dyrektora GBP w Siennicy

Oświadczenia majątkowe Dyrektora ZS w Siennicy

Oświadczenia majątkowe Dyrektora PSP w Siennicy

Oświadczenia majątkowe Dyrektora PSP w Żakowie

Oświadczenia majątkowe Dyrektora PSP w Starogrodzie

Oświadczenia majątkowe Dyrektora PSP w Grzebowilku

Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy