2024 rok

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością