Decyzje środowiskowe

Budowa hali przetwórczo-usługowej i budynku mieszkalno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 161/11 w miejscowości Zalesie, gmina Siennica, powiat miński

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Budowa farmy fotowoltaicznej "Grzebowilk" o mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Grzebowilk - działka nr 587/3, gmina Siennica, powiat miński

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Uruchomienie punktu zbierania odpadów opon o kodzie 16 01 03, na działce o numerze ewidencyjnym 176/5 w miejscowości Wojciechówka

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Budowa farmy fotowoltaicznej "Kośminy" o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kośminy - działka nr 80 w gminie Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w miejscowości Dłużew, gmina Siennica

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Montaż urządzeń odwadniania i higienizacji osadu w zaprojektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Montaż urządzeń odwadniania i higienizacji osadu w zaprojektowanej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 821, 1266/1, 1993/1, 827/1, 1107/5 w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.