Decyzje środowiskowe

Montaż urządzeń odwadniania i higienizacji osadu w zaprojektowanej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 821, 1266/1, 1993/1, 827/1, 1107/5 w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie

Montaż urządzeń odwadniania i higienizacji osadu w zaprojektowanej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 821, 1266/1, 1993/1, 827/1, 1107/5 w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie

Wstecz