Decyzje środowiskowe

Budowa farmy fotowoltaicznej "Kośminy" o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kośminy - działka nr 80 w gminie Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Wstecz