Decyzje środowiskowe

Budowa farmy fotowoltaicznej "Grzebowilk" o mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Grzebowilk - działka nr 587/3, gmina Siennica, powiat miński

Wstecz